Program desygnowany przez rząd USA

Program au pair regulowany i nadzorowany przez rząd USA, powstał w 1989r. jako forma wymiany kulturowej. Departament Stanu określa wytyczne, którch zarówno wszyscy uczestnicy programu jak i agencje au pair zobowiązane są przestrzegać - wytyczne, które mają na celu ochronę interesów rodzin i au pair. Cultural Care Au Pair ma obowiązek egzekwowania tych przepisów w celu zapewnienia wysokich jakości swoich usług zarówno względem Ciebie jak i Twojej rodziny. Jako sponsor takiego programu musimy przestrzegać surowych zasad dotyczących au pair, sprawdzania rodzin oraz wsparcia na jakie możesz liczyć tak w Polsce jak i w USA. Przedstawiamy sprawozdania ze swojej działalności Departamentowi Stanu USA, tak aby udowodnić stałe wysokie standardy jakości naszych usług i dzięki temu otrzymać wsparcie ze strony rządu USA.  Jedynym legalnym sposobem na odbycie programu au pair w USA jest wybranie odpowiedniego sponsora, takiego właśnie jak Cultural Care Au Pair. 

Regulacje Departamentu Stanu USA narzucają na Cultural Care Au Pair konieczność:

 • zepewnienia au pair przynajmniej 8 godzin szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ( z czego przynajmniej 4 godz. dotyczących bezpieczeństwa niemowląt)
 • zapewnienia au pair przynajmniej 24 godzinnego szkolenia dotyczącego opieki nad dziećmi jeszcze przed przyjazdem do rodziny (przynajmniej 4 godz. dotyczące niemowląt)
 • upewnienia się, że każdej rodzinie goszczącej przypisana jest konkretna LCC, która mieszka maksymalnie w odległości ok.1 godziny drogi od lokalizacji rodziny
 • wymagania od LCC przeprowadzenia z rodziną goszczącą wywiadu środowiskowego oraz rozmowy po przybyciu au pair do rodziny goszczącej w czasie niż dłuższym niż dwa tygodnie od przyjazdu
 • wymagania od LCC utrzymywania stałego kontaktu z au pair i rodziną goszczącą, comiesięcznych spotkań z au pair ze swojego regionu

 

Wymagania, do których muszą stosować się rodziny goszczące:

 • zapewnienie au pair własnego pokoju, wyżywienia a także cotygodniowego wynagrodzenia w wysokości 195, 75 dolarów (rządowa płaca minimalna, która może ulec zmianie)
 • praca au pair jest limitowana - au pair może pracować maksymalnie do 45 godzin tygodniowo i max. 10 godzin dziennie
 • rodzina goszcząca nie może wymagać od au pair wykonywania prac domowych, które nie są bezpośrednio związane z opieką nad dziećmi
 • zagwarantowanie au pair 1,5 dnia wolnego w tygodniu i przynajmniej jednego pełnego wolnego weekendu w miesiącu; dodatkowo zapewnienie au pair 2 tygodni płatnych wakacji
 • pozostanie z au pair rodzica lub prawnego opiekuna podczas pierwszych trzech dni jej pobytu
 • zapewnienie, że przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów jest z au pair przez cały czas jej pracy w sytuacji kiedy dziecko jest w wieku poniżej 3 miesiąca życia
 • przekazanie do 500 dolarów na poczet kosztów nauki au pair podczas jej roku w USA
 • ułatwienie dostania się do LCC na comiesięczne spotkania i szkolenia z innymi au pair

 

Członek Międzynarodowego Zrzeszenia Programów Au Pair (IAPA)

Jako członek IAPA, Cultural Care Au Pair otrzymuje "znak jakości" jako godny zaufania program au pair w USA. IAPA jest światową organizacją, docenianą i szanowaną w branży wymiany kulturowej. Odzwiedź www.iapa.org i dowiedź się więcej.
Wybierając agencję au pair, sprawdź czy należy ona do IAPA!

 Bezpieczeństwo gwarantowane przez Departament Stanu USA. Szczegółowe regulacje Departamentu Stanu USA dot. programu au pair znajdziesz tutaj.

Zgłoś się teraz Spotkania informacyjne