Polityka prywatności

Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności użytkownika

Cultural Care Au Pair („CCAP”) dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności naszych potencjalnych i obecnych klientów. Polityka prywatności CCAP („Polityka prywatności”) dotyczy wszystkich Danych osobowych (zgodnie z definicją podaną poniżej), jakie przetwarzamy, w tym Danych osobowych gromadzonych i dostarczanych za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych lub naszych oficjalnych stron w mediach społecznościowych, a także innych kanałów komunikacji online i offline opisanych szczegółowo poniżej (łącznie „Produkty CCAP”).

Jeśli użytkownik nie może lub nie chce udzielić nam osobistych informacji o sobie, których wymagamy z uzasadnionych przyczyn, może nas w ten sposób pozbawić możliwości dostarczenia mu zamówionych informacji, towarów lub usług.

Spółka należąca do grupy CCAP, która jest administratorem przetwarzania Danych osobowych użytkownika w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności znajduje się tutaj i zależy od Produktu (lub Produktów) CCAP, które interesują użytkownika lub z których użytkownik korzysta. Bycie administratorem danych oznacza, że określona spółka jest odpowiedzialna za to, by Dane osobowe użytkownika były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

DANE OSOBOWE

„Dane osobowe” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak np.:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu);
 • dane konta (np. nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe lub identyfikator konta w mediach społecznościowych),
 • kraj zamieszkania,
 • data urodzenia,
 • informacje techniczne, np. nazwa użytkownika, adres IP, dane przeglądarki i urządzenia, informacje zbierane przy pomocy plików cookie, znaczniki pikselowe i inne technologie, dane pliku protokołu, dane dotyczące użytkowania aplikacji oraz dane dotyczące lokalizacji,
 • preferencje (np. nawyki zakupowe, preferowane kursy edukacyjne),
 • nazwa i adres przedsiębiorstwa lub szkoły,
 • numer karty kredytowej i debetowej,
 • stan zdrowia (np. alergie lub schorzenia).

W jaki sposób gromadzimy Dane osobowe?

Gromadzimy Dane osobowe na różne sposoby, zawsze dbając o to, aby dane te gromadzone były w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, zgromadzenie danych osobowych w określonym celu poprzedzone jest wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane te dotyczą. Dane osobowe mogą być gromadzone:

 • Bezpośrednio od użytkownika: Informacje pobierane są bezpośrednio od użytkownika, dzięki temu, że użytkownik udziela nam ich bezpośrednio lub działa w sposób, który dostarcza nam informacje, na przykład:

  • Offline: Pobieramy Dane osobowe od użytkownika w trybie offline, np. kiedy użytkownik kontaktuje się z obsługą klienta, zapisuje się w produkcie lub usłudze bądź dostarcza nam informacji na piśmie.
  • Online: Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem Produktów CCAP, na przykład gdy użytkownik zapisuje się do newslettera lub dokonuje zakupu produktu lub usługi. Dane osobowe gromadzimy również w następujący sposób:
   • przy pomocy plików cookie. Pliki cookie pozwalają serwerowi internetowemu przesyłać dane do komputera lub urządzenia w celu prowadzenia rejestru wpisów oraz w innych celach. Jeśli użytkownik nie życzy sobie gromadzenia informacji przy użyciu plików cookie, może skorzystać z prostej procedury dostępnej w większości przeglądarek, która umożliwia rezygnację z korzystania z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedź stronę http://www.allaboutcookies.org/. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, których używamy, oraz o celach, w jakich z nich korzystamy, przeczytaj naszą politykę plików cookie
   • dzięki temu, że użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej. Kiedy użytkownik pobiera jedną z naszych aplikacji mobilnych i z niej korzysta, w zakresie przewidzianym przez ustawienia prywatności użytkownika w aplikacji śledzimy i gromadzimy dane użytkowania aplikacji mobilnej, takie jak data i godzina uzyskania przez aplikację na urządzeniu użytkownika dostępu do naszych serwerów oraz dane na temat informacji i plików, które zostały pobrane do aplikacji mobilnej w oparciu o numer urządzenia użytkownika;
   • za pośrednictwem urządzenia. Jeśli ta opcja jest włączona na urządzeniu użytkownika, gromadzimy dane na temat jego fizycznej lokalizacji, aby oferować użytkownikowi usługi i treści spersonalizowane w odniesieniu do jego lokalizacji. Więcej informacji na temat takich usług znajduje się w rozdziale „W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe?”
 • Od naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych, podmiotów świadczących pomoc oraz podmiotów prowadzących obsługę roszczeń. W powiązaniu z kursem lub programem użytkownika Dane osobowe mogą nam dostarczać też inne podmioty, w tym:

  • nasze podmioty stowarzyszone, takie jak lokalna firma CCAP promująca sprzedaż naszych usług oraz oferująca obsługę klienta w kraju zamieszkania użytkownika, dostarczająca nam Dane osobowe, które są potrzebne w celu zawarcia z użytkownikiem umowy dotyczącej zamówienia użytkownika, lub szkoła w kraju zamieszkania użytkownika, która oferuje niektóre z zamówionych przez użytkownika usług, lub szwajcarska spółka główna zlokalizowana w Szwajcarii i odpowiedzialna za wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi firmy CCAP;
  • partnerzy biznesowi, np. lokalni agenci sprzedażowi, którzy promują sprzedaż naszych usług w kraju zamieszkania użytkownika;
  • podmioty prowadzące obsługę roszczeń, które otrzymują informacje o roszczeniach ubezpieczeniowych użytkownika w przypadku zaistnienia sytuacji ubezpieczeniowej.
 • Z innych źródeł. Możemy otrzymywać Dane osobowe użytkownika z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych; od podmiotów prowadzących działania marketingowe, takich jak agencje marketingowe lub dostawcy oprogramowania i usług w zakresie automatyzacji marketingu cyfrowego oraz analizy danych; z platform mediów społecznościowych, w tym, lecz nie wyłącznie takich jak Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube oraz z komunikatorów takich jak WhatsApp lub Facebook Messenger; od osób, które są znajomymi użytkownika lub są z nim w inny sposób powiązane na platformach sieci społecznościowych oraz od osób trzecich. Na przykład jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto w mediach społecznościowych ze swoimi Produktami CCAP, Dane osobowe, które użytkownik zarejestrował w swoim profilu, takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, data urodzenia, imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika zostaną nam udostępnione. Ponadto korzystamy z plików cookie w celu śledzenia członków sieci mediów społecznościowych, jak wyjaśniono w naszej polityce plików cookie.

 • Jeśli użytkownik przegląda nasze strony. Możemy również gromadzić informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszył usług za pośrednictwem swojej przeglądarki, śledząc jego aktywność na naszych stronach; w ten sposób możemy gromadzić dane takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, dostawca Internetu oraz nazwa i wersja Produktu CCAP, z którego użytkownik korzysta. Ponadto adres IP jest identyfikowany i automatycznie zapisywany w naszych dziennikach serwerów za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza Produkty CCAP, wraz z czasem wizyty oraz odwiedzonymi stronami. Dane te są przechowywane i wykorzystywane razem z podanymi przez użytkownika Danymi osobowymi wyłącznie, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Więcej informacji o gromadzeniu danych dotyczących adresu IP użytkownika oraz innych danych przeglądarki znajduje się w naszej polityce plików cookie.

W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe?

 • Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez CCAP w celu przeprowadzenia rezerwacji użytkownika, dostarczenia produktów i usług zamówionych przez użytkownika (w tym ubezpieczenia podróżnego), realizacji zadań w ramach obsługi klienta, usług administracyjnych oraz innych czynności niezbędnych w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem i nami oraz w sposób opisany dalej w niniejszej polityce.
 • Możemy również wykorzystywać Dane osobowe w następujących celach:
  • w celach statystycznych, na potrzeby obliczania poziomów użytkowania oraz jako pomoc w diagnozowaniu problemów z serwerami dotyczących Produktów CCAP, a także w celu zapewnienia właściwego działania Produktów CCAP;
  • aby umożliwić użytkownikowi kontaktowanie się z innymi użytkownikami oraz otrzymywanie od nich wiadomości za pośrednictwem Produktów CCAP, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla stosownego produktu;
  • aby umożliwić użytkownikowi uczestniczenie w panelach dyskusyjnych, czatach, stronach profilowych oraz blogach, a także korzystanie z innych usług umożliwiających publikowanie informacji i materiałów.
  • Jeśli użytkownik wyraził zgodę:
   • na analizowanie i ulepszanie naszej oferty poprzez poznawanie trendów dotyczących użytkowania, ustalanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz dopasowywanie doświadczenia użytkownika oraz treści Produktów CCAP w oparciu o dotychczasową aktywność użytkownika związaną z Produktami CCAP. Na przykład w zależności od tego, jakiego Produktu CCAP użytkownik szukał na naszej stronie lub podczas poprzednich wizyt internetowych, oferta dotycząca Produktów CCAP zaprezentowana użytkownikowi może być ograniczona do określonego języka, długości kursu lub budżetu;
   • na dostarczanie mu usług i treści spersonalizowanych w oparciu o lokalizację użytkownika z wykorzystaniem fizycznej lokalizacji urządzenia. Użytkownik będzie na przykład przekierowywany na lokalną stronę CCAP w jego języku, jeśli jego urządzenie będzie wskazywało, że przegląda Internet będąc w danym kraju. Użytkownik może również otrzymać sugestię dotyczącą biura CCAP, które znajduje się najbliżej jego lokalizacji, w celu jego odwiedzenia lub zasięgnięcia informacji;
   • na promowanie naszych produktów i usług, w tym na oferowanie specjalnych promocji w oparciu o zainteresowania użytkownika na przykład przy pomocy metod marketingu e-mailowego, takich jak program zarządzający działaniami marketingowymi Salesforce Marketing Cloud, który służy do prowadzenia list mailingowych oraz harmonogramu kampanii mailingowych, a także zmienia treść wiadomości e-mail w zależności od tego, co czytają, klikają lub przesyłają odbiorcy. Cała tego rodzaju komunikacja e-mailowa będzie zawierała wyraźne łączę służące do wypisania się z subskrypcji.

W jaki sposób udostępniamy Dane osobowe?

 • Udostępniamy Dane osobowe użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, partnerom biznesowym oraz dostawcom usług zarówno na terenie EOG i Szwajcarii, jak i poza nim:
  • naszym podmiotom stowarzyszonym, takim jak lokalna firma CCAP promująca sprzedaż naszych usług oraz oferująca obsługę klienta w kraju zamieszkania użytkownika lub szkoła w kraju zamieszkania użytkownika, która oferuje niektóre z zamówionych przez użytkownika usług, lub jedna ze spółek głównych, która oferuje inny program CCAP;
  • partnerom biznesowym, takim jak lokalni agenci sprzedażowi, którzy promują sprzedaż naszych usług w kraju zamieszkania użytkownika; dostawcy usług transportowych i zakwaterowania w kraju docelowym; lub liderzy kursów, liderzy aktywności bądź wykonawcy zajmujący się zarządzaniem którymkolwiek z naszych programów; lub firma oferująca ubezpieczenia podróżne, która przygotowuje polisę ubezpieczenia podróżnego dla użytkownika;
  • dostawcom usług, takim jak dostawcy systemów IT np. służących do zarządzania relacjami z klientem lub płatnościami, prowadzenia harmonogramu zajęć lub przechowywania wyników nauczania; dostawcom oprogramowania lub usług w zakresie automatyzacji marketingu cyfrowego lub analiz.
 • Wdrożyliśmy odpowiednie środki ochrony w przypadku przesyłania Danych osobowych użytkownika poza teren EOG lub Szwajcarii, w tym standardowe klauzule dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 oraz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Więcej informacji na temat obowiązujących standardowych klauzul dotyczących ochrony danych można uzyskać w części z danymi kontaktowymi poniżej.
 • Dane osobowe udostępniamy również, jeśli uznamy to za konieczne: (a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (b) w celu spełnienia wymogów procesu prawnego; (c) w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski skierowane przez władze publiczne lub rządowe w tym władze publiczne lub rządowe spoza kraju zamieszkania użytkownika; (d) w celu wyegzekwowania naszych warunków lub wykonania umowy; (e) w celu ochrony naszych działań lub działań któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszej lub któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub stron trzecich; oraz (g) w celu umożliwienia nam dochodzenia dostępnych środków naprawczych lub ograniczenia strat, które możemy ponieść.

Z czego wynika nasze prawo do gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych?

Nasze prawo do gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych użytkownika wynika z potrzeby wykonywania tych czynności w celu dostarczania użytkownikowi zamówionych usług i produktów lub jeśli jako dostawca usług mamy uzasadniony interes związany z wykorzystaniem Danych osobowych użytkownika, jak na przykład w celu promowania produktów lub usług podobnych do tych, które już zostały zakupione przez ten sam podmiot prawny. Wykorzystanie wrażliwych Danych osobowych opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika. Dane wrażliwe to np. dane o stanie zdrowia, przynależności etnicznej lub wyznaniowej; więcej informacji znajduje się w części „Dane wrażliwe”.

Dane osobowe wykorzystujemy w celu przesyłania użytkownikowi ofert wykraczających poza nasz uzasadniony interes, np. w celu promowania produktów i usług oferowanych przez podmiot stowarzyszony CCAP, wyłącznie w oparciu o wyraźną zgodę użytkownika.

Ilekroć przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba taka może w każdym czasie tę zgodę cofnąć. Po wycofaniu tej zgody nastąpi zaprzestanie przetwarzania danych osobowych dla celu, dla którego wcześniej wyrażono zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych osobowych.

REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zechce zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym, użytkownik może skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości marketingowej lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym.

Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do wniosku użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe.

WITRYNY OSÓB TRZECICH

Zarówno niniejsza Polityka prywatności, jak i nasza odpowiedzialność nie dotyczą praktyk stron trzecich dotyczących prywatności i informacji bądź o innym charakterze, w tym praktyk jakiejkolwiek strony trzeciej prowadzącej jakąkolwiek stronę internetową, do której łącze znajduje się w Produkcie CCAP. Zawarcie łącza w Produkcie CCAP nie oznacza zatwierdzenia strony, do której łącze prowadzi, przez nas ani przez nasze spółki zależne.

Ponadto może dać użytkownikowi dostęp do funkcji oferowanej przez stronę trzecią, która umożliwia użytkownikowi udostępnianie swoich działań w ramach Produktu CCAP swoim kontom w mediach społecznościowych, na przykład w serwisach Facebook lub LinkedIn. Należy zauważyć, że wszelkie informacje dostarczone wskutek korzystania z tej funkcji są przedmiotem stosownej polityki prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityki prywatności. Nie mamy kontroli nad wykorzystaniem przez stronę trzecią informacji dostarczonych przy pomocy tej funkcji ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest konieczne w celach, w jakich zostały zgromadzone lub zgodnie z ograniczeniami czasowymi określonymi przez prawo oraz praktykę marketingową, chyba że dalsze przechowywanie jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych lub jeśli ogłoszono określony czas przechowywania.

Będziemy przechowywać ograniczone części Danych osobowych użytkownika, które są niezbędne dla celów marketingowych, do momentu wycofania zgody przez użytkownika, lecz w żadnym razie nie dłużej niż przez 10 lat od wykonania ostatniej usługi lub dostarczenia ostatniego produktu.

INFORMACJA DO OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Jeśli użytkownik nie ukończył 16 roku życia, powinien zapoznać się z niniejszym tekstem wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Nie mamy obowiązku sprawdzać wieku użytkownika, lecz czasami przeprowadzamy weryfikację. Jeśli dowiemy się, że użytkownik nie ukończył 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym użytkowniku bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe, zaś użytkownik nie będzie mógł korzystać z Produktów CCAP.

DANE WRAŻLIWE

Ogólnie rzecz biorąc, nie dążymy do gromadzenia wrażliwych Danych osobowych. Wrażliwe Dane osobowe to dane związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, stanem zdrowia, tłem przestępczym lub członkostwem w związkach zawodowych. W pewnych sytuacjach może to być jednak konieczne (na przykład w celu dostarczenia usług lub produktów zamówionych przez użytkownika oraz w związku z ubezpieczeniem użytkownika). Dołożymy wszelkich starań, by otrzymać wyraźną zgodę na przetwarzanie takich danych i będziemy je traktować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może czasem ulegać zmianom. Nie ograniczymy znacząco praw użytkownika wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez poinformowania o tym użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną opublikowane na tej stronie internetowej, a przed ich wprowadzeniem powiadomimy użytkownika ze znacznym wyprzedzeniem. W każdym wypadku przewidzianym prawem będziemy starali się uzyskać zgodę użytkownika na każdą zmianę.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo skontaktować się z nami w każdym czasie w celu otrzymania informacji o tym czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli są to również otrzymać szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu. Raz do roku użytkownik może także bezpłatnie otrzymać od nas kopię swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane osobowe w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego oraz przesłać swoje dane innemu administratorowi danych.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się wykorzystywaniu jego Danych osobowych w bezpośrednich celach marketingowych oraz może w dowolnym momencie złożyć wniosek o ograniczenie wykorzystania jego Danych osobowych lub o usunięcie jego Danych osobowych. Należy jednak zauważyć, że ograniczenie lub usunięcie danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie dostarczyć użytkownikowi zamówionych informacji, usług lub produktów. Jesteśmy zobowiązani poprawić nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd Dane osobowe użytkownika na wniosek użytkownika.

Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych narusza jego prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem krajowym lub prawem Unii Europejskiej, Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

KONTAKT

Jeśli użytkownik życzy sobie otrzymać kopię dotyczących go informacji, jakie CCAP posiada, kopię standardowych klauzul ochrony danych lub chce skorzystać z jakiegokolwiek przysługującego mu prawa, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres: Cultural Care Au Pair, Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, Szwajcaria lub kliknąć <tutaj>.

W przypadku skargi dotyczącej tego, w jaki sposób zajmujemy się Danymi osobowymi użytkownika, użytkownik ma prawo skontaktować się z organem nadzorczym w swoim kraju zamieszkania.


POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Co To Są Pliki Cookie?

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe lub fragmenty informacji które zapisane są w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika (np. smartphone czy tablet) w momencie wizyty na naszej Witrynie. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „czas życia” pliku cookie (tzn. jak długo plik cookie będzie przechowywany na urządzeniu użytkownika) oraz wartość, zazwyczaj stanowiącą losowo generowany i niepowtarzalny ciąg znaków.

Do Czego Służą Pliki Cookie?

Używamy plików cookie aby ułatwić korzystanie z naszych Witryn i dostosować Witryny oraz nasze produkty do zainteresowań i potrzeb użytkowników. Pliki cookie odczytywane są i zapisywane na stronach internetowych, dzięki czemu rozpoznają one użytkownika i zapamiętują informacje ułatwiające z ich korzystania (na przykład zapamiętując preferowane ustawienia użytkownika).

Pliki cookie pomagają również przyspieszyć poruszanie się po naszych Witrynach. Plików cookie używamy również w celu gromadzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają nam uzyskanie informacji, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Witryn i pomagają nam w ulepszaniu struktury i treści publikowanych na naszych Witrynach. Na podstawie takich informacji nie jest możliwa identyfikacja użytkownika.

Jakiego Rodzaju Plików Cookie Używamy?

Na naszych Witrynach używa się dwóch rodzajów plików cookie, zwanych „sesyjnymi” (session cookies) oraz „stałymi” (persistent cookies). "Sesyjne” pliki cookie to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia Witryny. „Stałe” pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas, uzależniony od parametrów określających „czas życia” danego pliku cookie, lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

PLIKI COOKIE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Współpracujemy z wieloma dostawcami, którzy mogą również zapisywać pliki cookie na urządzeniach użytkownika w naszym imieniu przy odwiedzaniu naszych Witryn, co umożliwia im świadczenie swoich usług. W celu uzyskania dalszych informacji na temat takich plików cookie czy też na temat, w jaki sposób zablokować pliki cookie, prosimy zapoznać się z polityką prywatności takich dostawców.

Jakiego Rodzaju Plików Cookie Używamy?

Poniżej przedstawiliśmy listę rodzajów plików cookie, które mogą być zastosowane na Witrynach International Care Ltd. Należy pamiętać, że jeżeli zakres informacji zbieranych za pomocą plików cookie obejmuje dane osobowe, oprócz niniejszej Polityki Plików Cookie zastosowanie mają również postanowienia Polityki Prywatności.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE.

Niezbędne pliki cookie umożliwiają pracę Witryny oraz korzystanie z dostępnych tam usług i funkcjonalności. Bez tych plików, które są absolutnie niezbędne, Witryna nie mogłaby pracować tak efektywnie, jak byśmy tego chcieli, zapewniać dostępu do Witryn lub określonych usług czy funkcjonalności wymaganych przez użytkowników.

 • Sesyjny - Sesyjne pliki cookie umożliwiają zarządzanie aplikacją. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Równoważenie obciążenia (load balancing) - Plików tych używa się w celu rozszerzania obciążenia przy użyciu zasobów na całym świecie w celu zmniejszenia obciążenia serwera. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • ID użytkownika - Plików tych używa się, aby zapewnić, że użytkownikom wyświetla się wyłącznie ich informacje. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Bezpieczeństwo - Plików tych używa się w celu kontrolowania i weryfikacji zabezpieczeń. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki

PREFERENCYJNE PLIKI COOKIE.

Preferencyjne pliki cookie zbierają informacje na temat preferencji użytkownika i umożliwiają nam zapamiętanie języka oraz innych ustawień lokalnych i odpowiednie dopasowanie Witryny.

 • Język - Plików tych używa się w celu zapamiętania języka wybranego przez użytkownika i wyświetlenia właściwych opcji - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Miejsce - Adres użytkownika (miasto, region, kraj, kod pocztowy) określony przez adres IP zapisuje się w celu automatycznej selekcji danego państwa oraz wyświetlania danych na temat ofert sprzedaży i demonstracji w danym obszarze. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Mobilne - Jeżeli użytkownik przegląda Witrynę przy pomocy urządzenia mobilnego, plik cookie wskazuje, że została wybrana witryna główna (tzn. że urządzenie korzysta z trybu Flash) lub też witryna mobilna nieobsługiwana przez Flash. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Referencyjne - Referencyjne pliki cookie służą dla lepszego zrozumienia preferencji użytkownika. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Ostatnia wizyta i aktywność - Dane na temat daty ostatniej wizyty i aktywności gromadzi się w celu dostarczenia użytkownikowi informacji na temat zmian, które zaszły na danej stronie internetowej od jego ostatniej wizyty oraz w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Ostatnio oglądane nagrania wideo - Informacje na temat daty oraz tytułu ostatnio oglądanego nagrania wideo gromadzi się w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Pliki cookie typu Flash - Pliki te wykorzystuje się w celu odtworzenia nagrań audio i wideo. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Historia - Pliki takie pomagają w śledzeniu kolejności stron odwiedzanych przez użytkownika Jeżeli wyświetli się komunikat błędu w trakcie zwiedzania Witryny, dane w pliku cookie zapisywane są w logu w celu raportowania błędów oraz ich rozwiązywania. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki

SPOŁECZNOŚCIOWE PLIKI COOKIE.

Plików tych używa się w celu śledzenia aktywności członków [oraz odwiedzających] portali społecznościowych dla potrzeb analizy rynku oraz rozwoju produktów.

 • Facebook - Plików tych używa się w celu śledzenia aktywności członków Facebook [oraz odwiedzających] dla potrzeb analizy rynku oraz rozwoju produktu. - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE.

Pliki te gromadzą informacje na temat aktywności użytkownika na Witrynie i umożliwiają nam optymalizację jej funkcjonowania. Na przykład, analityczne pliki cookie dostarczają nam informacji na temat stron internetowych najczęściej odwiedzanych przez danego użytkownika i pomagają nam w identyfikacji wszelkich napotkanych problemów, a także wykazują czy nasze reklamy są skuteczne czy też nie. Umożliwia to nam śledzenie wzorców korzystania z Witryny przez wielu użytkowników, a nie tylko pojedynczych odwiedzających.

 • Rodzaj pliku cookie - Pliki te zbierają dane statystyczne w celu ulepszenia prezentacji Witryny oraz jej nawigacji. Google uzupełnia zbierane dane informacjami demograficznymi i na temat zainteresowań, dzięki czemu lepiej możemy poznać naszych odwiedzających. - Zarządzanie plikami cookie:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

MARKETINGOWE PLIKI COOKIE.

Reklamowych plików cookie używa się w celach marketingowych.

 • Reklama - Zapewniają reklamę docelową / opartą o zachowania - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Analiza rynku - Umożliwiają przeprowadzenie analizy rynku - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Kampanie/ promocje - Mierzą skuteczność kampanii - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki
 • Wykrywanie nadużyć - Wykrywają fałszywe kliknięcia (click fraud) - Zarządzanie plikami cookie: Akceptacja / odmowa przy pomocy ustawień przeglądarki

Zarządzanie Plikami Cookie

Pomimo że większość przeglądarek internetowych ustawionych jest na automatyczną akceptację plików cookie, bardzo wiele z nich umożliwia użytkownikom zablokowanie takich plików lub też powiadamia użytkowników w momencie, gdy takie pliki zapisywane są na urządzeniu użytkownika.

Oprócz skorzystania z wyżej posiadanych opcji, użytkownik może również zaakceptować lub też usunąć pliki cookie w dowolnym czasie korzystając z ustawień przeglądarki. Informacje na temat procedur umożliwiających akceptację, odrzucenie czy usunięcie plików cookie można znaleźć na stronie internetowej danej przeglądarki w zakładce pomoc.

Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania czy usunięcia plików cookie nie wszystkie funkcje danej Witryny będą dostępne, na przykład nie będą wyświetlane dane strony Witryny albo użytkownik nie będzie otrzymywać spersonalizowanych informacji na temat jego aktywności na danej stronie internetowej.

Użytkownicy korzystający z różnych urządzeń w celu uzyskania dostępu do Witryn (np. komputer, smartphone, tablet itp.) muszą zapewnić, że wszystkie przeglądarki zainstalowane na danym urządzeniu ustawione są zgodnie z preferencjami plików cookie.

Jeżeli użytkownik pragnie usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na odwiedzanych przez niego stronach, może pobrać trzy programy umożliwiające ich usunięcie dostępne pod następującymi adresami:

 • http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
 • http://www.spybot.info/en/download/index.html
 • http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

Znaczniki Pikselowe

Niektóre ze stron Witryny odwiedzanej przez użytkownika mogą również gromadzić informacje za pomocą znaczników pikselowych (zwanych również clear gifs), które mogą być udostępniane stronom trzecim, które w sposób bezpośredni wspierają nasze działania promocyjne oraz rozbudowę strony internetowej. Na przykład, informacje na temat osób odwiedzających nasze strony mogą być przekazywane naszej agencji reklamowej w celu zdobycia więcej informacji n a temat odbiorców docelowych bannerów reklamowych zamieszczonych na naszych stronach. Informacje zebrane przy pomocy takich znaczników pikselowych nie umożliwiają identyfikacji danego użytkownika, ale mogą być powiązane z jego danymi osobowymi.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat Polityki Plików Cookie, prosimy o kontakt przez kliknięcie tutaj.

Prosimy pamiętać, że korespondencja elektroniczna nie jest zawsze w pełni bezpieczna, dlatego też nie należy zamieszczać w takiej korespondencji danych dotyczących kart kredytowych czy informacji wrażliwych.

Pożyteczne Linki