Cultural Care Au Pair

Cultural Care Au Pair jest zobowiazana do ochrony prywatnosci swoich uytkowników online. Chcielibysmy podzielic sie nasza internetowa praktyka informacyjna i wyborami, których można dokonac przy sposobie gromadzenia i wykorzystywania informacji. Aby stała sie ona łatwa do znalezienia, jest ona dostepna na pasku nawigacyjnym na dole kadej strony i w każdym punkcie, w którym dane osobowe moga byc wymagane. Niniejsze obwieszczenie stosuje sie do wszelkich informacji zgromadzonych lub umieszczonych na stronie culturalcare.pl

Gromadzenie danych osobowych

Na naszej stronie, mona zgłaszac prosby o informacje, polecac au pair, pobrac aplikacje dla au pair i samodzielnie logowac sie na własne konto. Strona culturalcare.pl zapewnia poufnosc, bezpieczenstwo i integralnosc danych osobowych, które otrzymujemy od naszych uytkowników. Ograniczamy prywatne dane osobe do tych, które sa niezbedne do uczestnictwa w programie Cultural Care.

Gromadzenie danych nieosobowych

Zbieramy dane dotyczace plików cookies. Dodatkowo uywamy informacji dotyczacych IP uytkowników, rodzaji przegladarek internetowych, dostawców usług internetowych, krajowych i zagranicznych stron, systemów operacyjnych, daty/czasu wejscia oraz liczby klikniec i wejsc, analizujemy trendy, zarzadzamy strona internetowa, sledzimy ruchy użytkowników a take gromadzimy dane demograficzne słuace do uytku ogólnego. Adresy IP itp nie sa powiazane bezposrednio z danymi osobowymi. Dodatkowo, sledzimy terminy wyszukiwania, wiemy wiec czego szukaja osoby odwiedzajace nasza strone. Robimy to wszystko aby jeszcze lepiej rozwijac nasza strone i wychodzic naprzeciw oczekiwaniom naszych utkowników.

Sposób korzystania ze zgromadzonych informacji

Informacje na temat uytkownika, które sam nam dostarcza, wykorzystujemy tylko w celu uzupełnienia jego podania. Nie przekazujemy tych informacji osobom postronnym. Informacje na temat uytkowników zbierane w bazie culturalcare.pl, sa przechowywane w bezpiecznym systemie operacyjnym i nie sa upubliczniane. Kady uytkownik powinien dostarczyc nam dane osobowe za posrednictwem poczty elektronicznej. Bedziemy chronic prywatnosc kadego uytkownika najlepiej jak potrafimy poprzez monitorowanie sesji, jednake kady uytkownik powinien kontrolowac informacje, które udostepnia. Informacje na temat innych osób, przekazywane Cultural Care przez uytkowników, wykorzystywane sa tylko w celu potwierdzania informacji o uytkowniku. Informacje te nie sa przekazywane osobom trzecim. Informacje przekazane nam do tworzenia wiadmosci sa uywane tylko w tym celu oraz ujawniane tylko odbiorcy. Wykorzystujemy adresy e-mail w odpowiedzi na email, który otrzymujemy. Adresy te nie sa wykorzystywane do adnych innych celów i nie sa udostepniane osobom trzecim. Culturalcare.pl moe dostrczyc dane statystyczne na temat klientów, sprzeday oraz powiazanych z witryna innych producentów, jednak te dane, nie beda zawierac adnych danych osobowych. Culturalcare.pl nigdy nie uywa ani nie udostepnia informacji dotyczacych danych osobowych, przekazaywanych online, które nie sa powiazane z wyej wymienionymi, bez zapewnienia moliwosci zrezygnowania lubzakazania takiego uycia.

Dostep i zmiana danych osobowych

Kady uytkownik ma moliwosc uzyskania dostepu do informacji osobowych, podajac numer au pair oraz hasło na ekranie logowania. orzystamy z tej procedury w celu lepszego zabezpieczenia danych. W przypadku błedów technicznych dotyczacych indywidualnego konta uytkownika prosimy o kontakt z biurem w Warszawie pod numerem 22 825 00 92 lub adresem:

Cultural Care Poland sp. z o.o. Marszałkowska 72/15 00-545 Warszawa

W celu ochrony prywatnosci i bezpieczenstwa, bedziemy podejmowac odpowiednie kroki w celu sprawdzenia tosamosci, przed udzieleniem dostepu lub dokonania poprawek.

Twoja zgoda

Korzystajac z naszej witryny internetowej uytkownik wyraa zgode na gromadzenie i wykorzystanie wpisanych informacji przez culturalcare.pl Jesli zdecydujemy sie na zmiane naszej polityki prywatnosci, informacja o tym znajdzie sie na stronie. Jeeli bedziemy chcieli korzystac z danych osobowych w sposób inny ni okreslony w momencie podawania ich powiadomimy uytkownika droga e-mailowa. Kady uytkownik moe dokonac wyboru i nie zgodzic na planowane przez culturalcare.pl uycie swoich danych osobowych. Jesli zzdecydujemy sie na wykorzystanie danych osobowych w sposób inny ni okreslony w momencie, w którym zostały one zebrane, poinformujemy o tym uytkowników za pomoca poczty elektronicznej. W przypadku gdy dokonamy jakichkolwiek zmian w naszej polityce prywatnosci, które nie maja wpływu na dotychczas zgromadzone w naszej bazie dane uytkowników, odpowiednia informacja zostanie umieszczona na naszej stronie. Dodatkowo, uzytkownicy, który zgodzili sie na otrzymywanie od nas korespondencji, otrzymaja e-mailowa informacje o wporwadzonych zmianach.

Zachecamy do kontaktu z nami.

Jesli maja Panstwo jakiekolwiek pytania lub watpliwosci dotyczace naszej polityki prywatnosci, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 825 00 92 lub adresem e-mail aupair.pl@culturalcare.com