Przepisy Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych

Program au pair jest nadzorowany przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, a agencja Cultural Care Au Pair została mianowana sponsorem tego programu. Przestrzegamy określonych zasad, które chronią Ciebie i Twoją rodzinę goszczącą

Jedynym legalnym sposobem na wyjazd do Ameryki jako au pair w ramach wizy J-1 jest wybranie właściwego sponsora, takiego jak Cultural Care Au Pair.

Cultural Care w Stanach Zjednoczonych jest sponsorem od 1989 roku. Od wtedy też nasz zespół dba o to, aby wszyscy uczestnicy naszego programu stosowali się do przepisów wyznaczonych przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Przepisy te są ściśle przestrzegane w celu zapewnienia, że udział naszych au pair w programie jest jak najbardziej udany.

Na mocy przepisów Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych mamy następujące zobowiązania:

 • Zapewnić naszym au pair przynajmniej osiem godzin szkolenia z zakresu rozwoju i bezpieczeństwa dziecka (w tym przynajmniej cztery godziny dotyczące bezpieczeństwa niemowląt).
 • Zapewnić naszym au pair przynajmniej 24 godziny szkolenia na temat rozwoju dzieci przed wyjazdem do amerykańskiej rodziny (w tym przynajmniej cztery godziny dotyczące dzieci poniżej 2. roku życia).
 • Upewnić się, że do każdej rodziny goszczącej przypisano opiekunkę Local Childcare Consultant (LCC), która mieszka w odległości maksymalnie godziny drogi od miejsca zamieszkania rodziny.
 • Wymagać od opiekunki LCC przeprowadzenia rozmowy z rodziną goszczącą i au pair w okresie maksymalnie dwóch tygodni od przyjazdu au pair.
 • Obligujące LCC do podtrzymywania comiesięcznego kontaktu z au pair i host rodziną.

Na mocy przepisów Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych rodziny goszczące mają następujące zobowiązania:

 • Zapewnić au pair własny pokój, wyżywienie i tygodniowe kieszonkowe w wysokości minimum 195,75 dolarów (obliczone na podstawie rządowej płacy minimalnej, która może ulec zmianie).*
 • Ograniczyć czas pracy au pair do 45 godzin tygodniowo (nie więcej niż 10 godzin dziennie).
 • Ograniczyć obowiązki domowe au pair do tych bezpośrednio związanych z opieką nad dziećmi (w tym przygotowywanie posiłków, pranie i sprzątanie pokoju).
 • Zapewnić au pair 1,5 dnia wolnego w tygodniu oraz przynajmniej jednego pełnego weekendu w miesiącu, a także 2 tygodni płatnych wakacji.
 • Zapewnić, że rodzic lub inny dorosły pozostanie w domu przez pierwsze trzy dni pobytu au pair w rodzinie.
 • Zapewnić, że inna osoba dorosła przebywa cały czas w domu, jeśli rodzina ma niemowlę w wieku poniżej 3 miesięcy.
 • Przeznaczyć do 500 dolarów na edukację au pair.
 • Zapewnić transport au pair na comiesięczne spotkania z opiekunem LCC oraz na zajęcia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wytycznych Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, kliknij tutaj.

Członek organizacji International Au Pair Association (IAPA)

Jako dumny członek IAPA agencja Cultural Care otrzymała znak „potwierdzenia jakości” amerykańskiego programu au pair. IAPA jest światową organizacją wysoce cenioną w branży wymiany kulturowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.iapa.org.


*Rodziny goszczące mogą ustalić z au pair, że wynagrodzenie jest wyższe, jednak nie może to wiązać się ze zwiększeniem liczby godzin pracy (Maksymalnie 10 godzin dziennie; 45 godzin tygodniowo) lub propozycją wykonywania dodatkowych prac nie związanych z opieką nad dziećmi.